1 Kor.14:6-9 –> duidelijk spreken graag!

Onder de Korinthiërs stond de gave van het spreken in vreemde talen in hoog aanzien. Dit terwijl er dan in talen werd gesproken, die niemand verstond en begreep als het niet vertaald werd. Paulus maakt duidelijk dat dit volstrekt nutteloos is en geeft aan wat wel opbouwt.