1 Kor.15:1-2 –> het evangelie van de opstanding

Onder de Korinthiërs waren er sommigen die zeiden dat er geen opstanding is. Het is voor Paulus de aanleiding om dit geweldige hoofdstuk te schrijven. Dit hoofdstuk spreekt van de opstanding van Christus en de reikwijdte daarvan. Paulus had dat onder hen geëvangeliseerd en zij zouden daaraan vasthouden. Wie niet gelooft in opstanding, heeft ‘een geloof’ zonder inhoud (:14), voor de schijn. De opstanding is onze hoop!