1 Kor.15:11-14 –> de opgewekte Christus

De opgewekte Christus is de inhoud van de boodschap van Paulus, maar ook van die van de andere apostelen. Paulus legt in sommige Schriftgedeelten de nadruk op de verschillen, maar hier gaat het hem juist om de grote overeenkomst. Zonder dat is ons geloof leeg. En juist het feit van de opstanding werd door sommige Korinthiërs ontkend.