1 Kor.15:15-18 –> wel of geen opstanding: wat staat er op het spel?

De opstanding is niet zomaar iets ‘waar je anders over kunt denken’. Paulus brengt in deze verzen naar voren dat het de inhoud is van de prediking en de inhoud van ons geloof. Als Christus niet is opgewekt, dan is alles volstrekt zinloos. Dan is de dood het einde van alles. Is dat ook niet de heersende opvatting in deze wereld? Hoe geweldig is het dan nu al te mogen weten van de opgewekte Christus. Verderop in dit hoofdstuk zal Paulus ook naar voren brengen hoe alomvattend deze waarheid is. Het opstandingsleven zal het deel worden van elk mens!