1 Kor.15:22 –> allen levend gemaakt!

Paulus maakt hier een geweldige vergelijking tussen Adam en Christus. Het verschil tussen Adam en Christus is, dat Adam de dood de mensenwereld binnen bracht en Christus (onvergankelijk) leven aan het licht brengt. De overeenkomst is dat beiden een reikwijdte hebben van alle mensen. Christus wordt dan ook de laatste Adam genoemd (:45). Hij maakt het af en na Hem komt er geen ander meer. Dat is het evangelie!