1 Kor.15:5-7 –> een rotsvast getuigenis!

Paulus had gesproken over de historische feiten van de dood en opstanding van Christus. In deze verzen gaat hij als een waar jurist deze feiten onder bewijs stellen. Er zijn vele getuigen van de opstanding, de Heer is aan velen verschenen. Bij één gelegenheid zelfs aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. Ongeveer 25 jaar later schreef Paulus deze brief en hij zegt dat het merendeel van die vijfhonderd broeders nog in leven is. Vraag het maar na!

Note: zelfs mijn camera kon niet stil blijven zitten bij zo’n geweldig onderwerp 😉