1 Thess.3:5-8 een goed bericht over de Thessalonicenzen

Timotheüs was door Paulus naar de Thessalonicenzen gestuurd om hen standvastig te maken en te bemoedigen inzake hun geloof. Paulus wilde weten of zij nog stonden en niet bezweken waren onder de verdrukkingen. Maar Timotheüs komt terug met een goed bericht over de Thessalonicenzen: Paulus is bemoedigd en opgeleefd door wat hij hoort!