1 Thess.3:9-11 dankzegging voor al de vreugde die God geeft

Paulus was enorm dankbaar voor het goede bericht dat hij van Timotheüs had ontvangen over de Thessalonicenzen. Hij was hierdoor bemoedigd. Paulus zag er dan ook naar uit om weer in hun midden te zijn en dat waar zij nog behoefte aan hadden met betrekking tot hun geloof, aan te vullen. Dat doet hij ook in de brieven aan hen, maar Paulus had nog zoveel meer te vertellen.