1 Thess.4:3-6 dit is de wil van God: jullie heiliging

Gods wil is onze heiliging. Dat is dat wij apart gezet zijn voor Hem. Het eerste voorbeeld dat Paulus noemt uit ons praktische leven waaruit dit mag blijken, is de seksualiteit. Juist ook omdat de seksualiteit een uitbeelding is van de trouw van God aan Zijn schepping.