1 Kor.10:27-29 –> de vrijheid waarin wij staan

Paulus had eerder gesproken over zwakke gelovigen, die nog ‘een gewoonte van de afgod hadden’ (8:7). Sterke gelovigen erkennen geen afgoden en beseffen dat God de Schepper is van alles wat de aarde voortbrengt (10:26).

Alleen wanneer het tot afbreuk zou zijn van de ander, zouden wij niet eten. Ook dat is ‘sterk’. Wie sterk is, is namelijk in staat om zijn vrijheid te gebruiken om de juiste keuzes te maken. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.