ingezoomd: 1 Kor.10:14 –> vlucht weg van religie!

Paulus  concludeert naar aanleiding van wat hij hiervoor in dit hoofdstuk schreef dat we zouden wegvluchten van religie. Denk niet dat wij daar in onze tijd niet mee te maken hebben. Juist de christelijke religie is sluw en listig, omdat dit een schijn van godsvrucht heeft (2 Tim.3:5). Vermeng je daar niet mee, maar neem er afstand van, is het advies van Paulus.