ingezoomd: 1 Kor.10:5-6 –> Israël als voorbeeld voor ons

Dat wat Israël overkwam is een voorbeeld (lett: type) van ons, zegt Paulus. Hij benadrukt dat weliswaar allen uitgeleid waren uit Egypte, maar slechts een klein deel (twee mensen) ingingen in het beloofde land. De rest stierf in de woestijn.

Totdat het volk de wet kreeg, mopperde het er weliswaar lustig op los, maar leefde het uit de belofte. Toen de wet gegeven werd bij Sinaï, verklaarde het volk: “al wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen”. Daarmee zette men de eerste stap op het pad van het zoeken van eigen gerechtigheid. Dat zouden wij niet doen, maar onze blik (focus) richten op Hem, die alles doet.