ingezoomd: 1 Kor.10:7-11 –> geschreven tot onze attendering

Paulus onderbouwt zijn betoog met een aantal voorbeelden uit de Hebreeuwse bijbel, ons oude testament. Israël was uitgeleid door God uit het land Egypte, met de belofte dat zij het beloofde land zouden ontvangen. Maar zij vertrouwden niet op God en pleegden afgoderij, hoererij, klaagden en probeerden God uit. Allemaal uitingen van ongeloof. Deze geschiedenissen werden geschreven ‘tot onze attendering’.