ingezoomd: 1 Kor.1:1 –> Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus

De aanheffen van de brieven van Paulus vertonen veel overeenkomsten. Deze herhaling wijst ons dan ook op het belang van deze woorden. Paulus schrijft deze brief en hij maakt zich bekend als ‘een afgevaardigde van Christus Jezus’. Daarmee zijn het niet zijn woorden die hij spreekt, maar de woorden van Christus Jezus zelf, de opgewekte Heer!