ingezoomd: 1 Kor. 1:10-13 –> eenheid in Christus

We zijn geroepen in gemeenschap met Gods Zoon. In Hem zijn wij één en met Hem onlosmakelijk verbonden. Toch beriep men zich in Korinthe op bepaalde leraren en bracht daarmee onderscheid aan. Paulus noemt dit scheuringen (Grieks: schisma). Sinds Paulus dit schreef aan de Korinthiërs is er weinig veranderd in de christelijke wereld. De meeste kerkgenootschappen zijn tot stand gekomen door afscheidingen.