1 Kor.11:1-2 –> vasthouden aan overleveringen, welke?

Paulus prijst de Korinthiërs dat ze zich alles hadden herinnerd wat Paulus aan hen had overgeleverd en ook aan die overleveringen vasthielden. Om wetten en rituelen kan het niet gaan, want die hebben geen plaats in het evangelie van Paulus. Paulus was navolger van Christus en daarin zouden de Korinthiërs Paulus weer navolgen. Christus had Paulus zaken overgeleverd en Paulus op zijn beurt weer aan de Korinthiërs.