1 Kor.11:13-15 –> Paulus over cultuur en natuur

In deze verzen gaat Paulus verder in op het onderwerp haardracht. Hij stelt geen gebruiken in, maar legt de betekenis van bestaande gebruiken uit. Ook de natuur leert deze dingen. De basis van wat hij naar voren brengt, is wat hij eerder leerde met betrekking tot hoofdschap (:3).