1 Kor.11:19-20 –>de Heer-lijke maaltijd

Er waren Paulus zaken ter ore gekomen over de samenkomsten van de Kortinhiërs. Er waren scheuringen en misstanden. Zij deelden in deze samenkomsten de maaltijd met elkaar, maar niet zoals dat past bij hen die één Heer hebben. Vandaar dat Paulus zegt: “wanneer jullie samenkomen, is dat geen Heer-lijke maaltijd”, in de zin van ‘een bij de Heer behorende maaltijd’.