1 Kor.11:21-24 –> dit is Mijn lichaam voor jullie

De maaltijd die de Korinthiërs hielden met elkaar was een uitdrukking van hun onbegrip van de betekenis van een gezamenlijke maaltijd. De één was hongerig, de ander dronken, terwijl een maaltijd een uitbeelding is van de eenheid die er is in Christus.
Paulus geeft door wat de Heer Hem zelf overgeleverd heeft: de betekenis van het brood tijdens de laatste maaltijd die Hij had met Zijn discipelen. Het brood is een beeld van het lichaam van Christus.