1 Kor.11:7-9 –> man en vrouw als beeld van Schepper en schepping

Paulus geeft onderwijs over man en vrouw, maar dit is met recht onder-wijs. Het wijst op fundamentele waarheden die hieronder liggen: de man is een uitbeelding van de Schepper en de vrouw van de schepping.