ingezoomd: 1 Kor.1:25-29 –> zodat geen vlees zich zal beroemen voor God

God kiest het dwaze en zwakke van de wereld uit om het sterke en de wijsheid van deze wereld te kijk te zetten. Ook de ecclesia, die nu geroepen wordt, bestaat hoofdzakelijk uit het zwakke en dwaze van deze wereld. Zodat geen vlees zich zal beroemen voor God!