ingezoomd: 1 Kor. 1:7-9 –> Hij zal ons bevestigen tot het einde

Een geweldige belofte houdt Paulus zijn lezers voor. God zal ons bevestigen tot in de dag van de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet gebaseerd op ons kunnen, maar kan ook niet ongedaan gemaakt worden vanwege ons falen. Het is gebaseerd op de trouw van God!