ingezoomd: 1 Kor.2:13 –> het geestelijke met het geestelijke vergelijken

Paulus heeft het in dit vers over wat hij elders ‘gezonde woorden’ noemt (o.a. 2 Tim.1:13). Wanneer we de zaken van het woord onderwijzen, zouden we dat niet doen met woorden van menselijke wijsheid, zoals gangbaar is in de (christelijke) theologie. Nee, wij zouden het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Onze woordenschat zouden we putten uit de Schrift.