ingezoomd: 1 Kor.3:3-5 –> geloof, zoals de Heer aan een ieder geeft

Een houding gericht op het vlees zal de mens altijd groter willen doen lijken dan hij is. Opgeblazen, noemt Paulus dat in deze brief. Het lijkt groter, maar heeft geen inhoud. Vleselijk denken veroorzaakt ook ruzie en jaloezie en dat was ook het geval in Korinthe. Men wilde zich onderscheiden door bij een favoriete leraar te horen. Paulus zegt dat die leraren (hijzelf en Apollos) slechts bedienden van God zijn. Degene die geloof geeft, is God.