ingezoomd: 1 Kor.3:9-11 –> het fundament: Jezus Christus

Paulus en Apollos waren dienaren van God, instrumenten in Zijn hand. Paulus had in Korinthe het fundament gelegd, waarop Apollos verder heeft gebouwd. Het fundament is Jezus Christus. Hij is gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften, als garantie dat elk mens onvergankelijk leven ontvangt! Daar zouden we niet van afwijken en op verder bouwen.