ingezoomd: 1 Kor.4:15-16 –> nabootsers van Paulus

Door verkeerd onderwijs stonden de Korinthiërs niet meer op het fundament. Maar Paulus herinnert ze eraan dat ze door hem zijn verwekt en terug moeten naar wat hij hen heeft overgeleverd. Vandaar dat hij ook zegt: wordt mijn nabootsers!