1 Kor.4:17 –> Paulus’ onderwijs in de ecclesia’s

De Korinthiërs waren afgeweken van het onderwijs van Paulus. Daarom stuurde Paulus Timotheüs naar hen toe ‘om hen te herinneren aan Paulus’ wegen in Christus Jezus’. Het juiste onderwijs is cruciaal!