1 Kor.4:18-21 –> een vermogend woord

Paulus was van plan om snel naar Korinthe te gaan. Hij was zich bewust dat dit tot een confrontatie zou kunnen leiden met ‘hen, die opgeblazen zijn’. Dan zou hij hun lege woorden doorprikken en zou blijken dat het geen woord van vermogen was.

Paulus was niet bang voor de confrontatie, maar had liever dat ze terugkeerden tot zijn onderwijs, zodat hij zou kunnen komen in een geest van zachtmoedigheid. Daarom stuurde hij hen deze brief, zodat ze het konden rechtzetten.