ingezoomd: 1 Kor.4:8 -10 –> christelijke politici onder de Korinthiërs…

De Korinthiërs waren vleselijk en hadden zich posities verworven in deze wereld, vooraanstaande posities zelfs. Paulus laat hen het contrast zien met zijn eigen positie.

Wij zullen met Christus heersen, maar nu is het de tijd nog niet. Nu is ons Hoofd verworpen en verborgen, en wij met Hem.