ingezoomd: 1 Kor.5:8 –> laten wij dan feest vieren!

Paulus wijst de Korinthiërs op wie ze zijn. Niet op wat ze moeten doen (wet) dat zou alleen maar zuurdeeg zijn, maar hij zegt: jullie zijn ongezuurd. Wanneer ze hun positie hadden gekend en in oprechtheid en waarheid hadden gewandeld, hadden ze de man onder hen terecht gewezen in een geest van zachtmoedigheid. Het past namelijk niet bij de status van de ecclesia, bevrijd van het oude zuurdeeg. Laten wij dan feest vieren in het ongezuurde!