ingezoomd: 1 Kor.6:1-3 –> weten jullie niet dat wij de wereld zullen oordelen?

De Korintiërs waren het onderwijs van Paulus kwijtgeraakt. Paulus herinnert ze eraan in deze verzen door tegen ze te zeggen: “weten jullie niet…?” Doordat zij zich niet bewust waren van hun hoge positie en vleselijk gericht waren, hadden ze grote problemen, vooral onderling. Maar wie gezet is met Christus in de hemel en daarvan ‘op de hoogte’ is gesteld, heeft overzicht en vanaf die hoge plaats zie je al dat vleselijke gedoe in het juiste perspectief.

Paulus schrijft hen dan ook geen wetten voor, wát ze moeten doen, maar herinnert ze aan wie ze zijn.