ingezoomd: 1 Kor.6:11 –> Gods ketting zonder zwakke schakels

Ook in deze verzen wijst Paulus de Korinthiërs weer op hun positie. Niet op wat ze moeten doen, of niet zouden mogen doen, maar op wie ze zijn. Sommigen waren ooit hoereerders, afgodendienaren, enz. Maar zij werden gerechtvaardigd en nu reinigt en heiligt God hen. Alles ligt vast in Hem, nu en in de toekomst!