ingezoomd: 1 Kor.7:15-17 –> in vrede geroepen

Gelovigen zouden niet scheiden, had Paulus naar voren gebracht. Maar wat als een gelovige gehuwd is met een ongelovige en die neemt het initiatief tot scheiding? Dan kunnen we dat ook met een gerust hart en geweten laten gaan, de gelovige is in die gevallen niet geroepen om alles eraan te doen om het huwelijk in stand te houden. God heeft ons in vrede geroepen: kies de weg van de minste weerstand.