1 Kor.7:21-23 –> Zijn eigendom en vrij!

In dit gedeelte brengt Paulus naar voren dat onze maatschappelijke positie er niet toe doet voor de Heer. Hij heeft ons gekocht, duur betaald en geroepen in de positie waarin we ons bevinden. Dus het is prima als je daarin blijft. Je kunt op elke plek leven tot eer van Hem!