1 Kor.7:7-9 –> vrijgezel (blijven) of trouwen?

Paulus was vrijgezel en het feit dat hij dit was en kon blijven, zag hij als genade en een geschenk van God. Hij houdt het zijn lezers dan ook voor als ideaal. Maar degenen die dat niet gegeven is, kunnen beter trouwen, merkt hij nuchter op.