1 Kor.8:7-9 –> geen struikelblok voor de zwakken

Degene die sterk is, weet dat er slechts één God is. Afgoden spelen dan geen enkele rol. Daarom kon vlees dat geofferd was in de tempels van Korinthe met een gerust hart gegeten worden. Alles in deze wereld is gemaakt door de Ene God en kunnen we daarom gebruiken (10:26). Wie die kennis heeft, is sterk in het geloof. Maar we zouden wel rekening houden met degenen die nog niet zover zijn. Alleen kennis maakt opgeblazen, maar ware kennis gaat samen met liefde: het bouwt op.