ingezoomd: 1 Kor.9:1-2 –> Paulus, de laatste apostel

Paulus behoorde niet tot de twaalf en moest blijkbaar daardoor zijn apostelschap telkens weer verdedigen. Niet alleen voor de Galaten (hoofdstuk 1 en 2), maar ook voor de Korinthiërs. Hij doet dit in 1 Korinthe 9, maar spreekt ook in 1 Korinthe 15 over zijn apostelschap. We weten door deze passages dat Paulus de laatste apostel was.