ingezoomd: 1 Kor.9:16-18 –> Paulus bracht het evangelie ‘om niet’

Paulus legt in deze verzen uit dat, hoewel hij als apostel recht had op ondersteuning, hij er nooit om vroeg. Het wat zijn ‘loon’ dat hij het evangelie om niet kon brengen. Dat is een dubbelzinnige opmerking. Het evangelie is een boodschap om niet en Paulus bracht het om niet, namelijk zonder er iets voor te vragen. Zijn wandel was perfect in overeenstemming met zijn boodschap!