ingezoomd: 1 Kor.9:3-8 –> metaforen voor het apostelschap

Paulus verdedigt zijn apostelschap en beroept zich op zijn rechten als apostel. Hij gebruikt hiervoor een aantal ‘zinnebeelden’ of ‘metaforen’ om te laten zien dat het volkomen logisch is dat hij ook van het evangelie mocht leven. Een recht waar hij overigens geen gebruik van maakte, zal hij later in het hoofstuk naar voren brengen.