over gezonde woorden

Welkom op mijn website. Mijn naam is Gerard Oudijn. Ik ben vader van twee kinderen en woonachtig in Hendrik Ido Ambacht. Graag houd ik me bezig met het bestuderen van het Woord van God en bezoek ik bijbelstudie samenkomsten. Ook geef ik lezingen en schrijf ik artikelen over bijbelse onderwerpen.

Uitgangspunt
Dat laatste is de reden dat ik deze website opgezet heb. Graag deel ik met anderen wat ik ontdekt heb in de Schrift. Het uitgangspunt bij de bestudering van Gods Woord is om altijd zo dicht mogelijk bij de grondtekst te komen en daarbij niet uit te gaan van wat bijbelvertalingen en theologie ons voorhouden.

Gezonde woorden
Woorden van mensen, hoe vroom ze ook klinken, zijn woorden van menselijke wijsheid (1 Korinthiërs 2:4) en krachteloos. Het woord van God daarentegen is levend en krachtig (Hebreeën 4:12) en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken (2 Timotheüs 1:13). Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof (Titus 2:1-2).

Veel leesplezier!

Gerard Oudijn

P.S. Voor mijn maatschappelijke loopbaan, check mijn LinkedIn profiel.