onze roeping

In de brieven van Paulus vinden we vaak woorden als ‘roeping’, ‘geroepen’, ‘geroepenen’, enz. Maar wat betekent zo’n woord nu precies? Onze roeping heeft alles met onze positie te maken, nu en in de toekomst. Zijn roeping is de onze!

Sichem

Plaatsnamen hebben in de bijbel een betekenis. Dat zit niet alleen in de naam, maar ook in andere zaken, zoals bijvoorbeeld bij Jericho, een stad die zeer laag licht (ongeveer 260 meter beneden zeeniveau). Jericho is hiermee een type van deze… Lees verder

de steen

Het Hebreeuwse woord eben betekent steen. Dit woord is een samenvoeging van twee andere woorden. Het eerste deel is ab, dat vader betekent (denk aan abba), het tweede deel is ben en dat betekent zoon. In het Hebreeuws is de… Lees verder

vergelden

Het is opmerkelijk hoe woorden en uitdrukkingen in onze taal hetzelfde kunnen betekenen, maar toch een totaal verschillende gevoelswaarde hebben. Als we spreken over vergelden of vergelding, dan heeft dit vaak een negatieve bijklank. Dit terwijl het woord op zichzelf… Lees verder

metanoia

In het bekende gedeelte uit Handelingen 17 waar Paulus op de Areopagus spreekt over de onbekende God, doet Paulus volgens de meeste bijbelvertalingen aan de Grieken waarmee hij in gesprek is, een oproep om zich te bekeren. Bekering is een bekend… Lees verder

vrijmoedigheid

In de Griekse grondtekst waarin het nieuwe testament is geschreven, vinden we iets meer dan dertig keer het woord parresia (G3954), dat meestal vertaald wordt met vrijmoedigheid. Ook vinden we nog een aantal keren het hiervan afgeleide werkwoord parresiazomai (G3955), dat vertaald wordt… Lees verder

Gods vermogen

Het Grieks waarin het nieuwe testament geschreven is, kent een aantal woorden die in de diverse bijbelvertalingen vertaald worden met kracht, macht, vermogen, sterkte, enz. Eén van die woorden is dunamis (G1411) en het daarvan afgeleide werkwoord dunamai (G1410). We herkennen in… Lees verder

godsvrucht

De bijbelvertalingen, en dan met name de oudere bijbelvertalingen, staan vol met allerlei woorden die een godsdienstige lading hebben gekregen en waarvan vrijwel niemand  meer echt begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Moderne vertalingen lossen dit op door heel andere vertaalwoorden… Lees verder

God

Het gebruik van gezonde woorden wordt door Paulus met grote nadruk aan Timotheüs voorgehouden (2 Tim.1:13). Veel theologische misverstanden ontstaan doordat men ongezonde woorden gebruikt. Zodra je leerstellingen gaat onderbouwen met woorden die niet naar de Schrift zijn, is het… Lees verder

genade

Als je de vraag: ‘wat is genade?’ intikt op google, kom je op allerlei christelijke websites die naar voren brengen dat genade heeft te maken met zaken als vergeving en betaling van schuld. Ook de woordenboeken sluiten zich hierbij aan met… Lees verder