onze roeping

In de brieven van Paulus vinden we vaak woorden als ‘roeping’, ‘geroepen’, ‘geroepenen’, enz. Maar wat betekent zo’n woord nu precies? Onze roeping heeft alles met onze positie te maken, nu en in de toekomst. Zijn roeping is de onze!