Immanuël

Binnenkort is het Kerst, het grootste feest binnen het christendom, waarbij de geboorte van Jezus wordt gevierd. Ook buiten de christelijke wereld wordt het groots gevierd, als een feest van vrede en licht. Veel aandacht voor Kerst dus, zowel in de religieuze… Lees verder

Romeinen 1:14-17

In deze studie met name aandacht voor een tweetal begrippen die we tegenkomen in dit gedeelte: de gerechtigheid van God en het geloof van Jezus Christus. Beiden zijn zeer fundamenteel en zeker net zo onbekend, ook en vooral in religie. Door  Schrift met Schrift… Lees verder

Saulus

In Handelingen 7 maken we voor het eerst kennis met Saulus, die later Paulus zou heten. Hij wordt zichtbaar bij de steniging van Stefanus. De naam Stefanus betekent Kroon. Deze geschiedenis is illustratief voor de latere bediening van de apostel Paulus.… Lees verder

Romeinen 1:1-3

Paulus introduceert zich in deze verzen als slaaf van Christus en apostel. Wat betekenen deze begrippen? De eerste verzen van de Romeinen brief zijn een samenvatting van de boodschap waartoe Paulus was afgezonderd: het evangelie van God. Het is het… Lees verder