Romeinen 5:1-5

In dit eerste gedeelte van Romeinen 5 zet Paulus een aantal thema’s neer die ook in de volgende hoofdstukken het onderwerp zijn en nader uitgewerkt worden, zoals verzoening, lijden, hoop en heerlijkheid. Nu wij gerechtvaardigd zijn uit geloof hebben wij… Continue Reading