Immanuël

Binnenkort is het Kerst, het grootste feest binnen het christendom, waarbij de geboorte van Jezus wordt gevierd. Ook buiten de christelijke wereld wordt het groots gevierd, als een feest van vrede en licht. Veel aandacht voor Kerst dus, zowel in de religieuze… Lees verder

de herders

Herders spelen in de bijbel een belangrijke rol. Zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. Voorgangers en leidslieden worden herders genoemd (Ez.34:1, 1 Petr.5:2) en Christus is de Goede Herder (Joh.10:14) of de Overste Herder (1 Petr.5:4). Van David lezen… Lees verder

gelegd in een kribbe (1)

Als wij geschiedenissen in de bijbel beschreven vinden, zijn deze geschiedenissen in hoge mate profetisch. We vinden dit meerdere keren benadrukt door de Schrift zelf. Zo zegt Paulus in Galaten 4 dat de geschiedenis van Hagar en Ismaël een zinnebeeldige voorstelling is (Grieks: allegoroumena = allegorie),… Lees verder