de 1e Thessalonicenzen brief: video’s vers voor vers

In deze video’s bespreek ik vers voor vers de 1e brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. In deze brief gaat Paulus uitgebreid in op de toekomstverwachting van de gelovigen. De Heer zal neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen worden opgewekt en samen met de leven overgeblevenen worden weggerukt de Heer tegemoet in de lucht. Uitvoerig gaat Paulus ook in op de tijd waarin dit zal plaatsvinden.

Klik op deze link voor de serie video’s over de 1e Thessalonicenzen brief

Of bekijk de video’s over de 1e Korinthe brief direct via YouTube