Spr. 10:11 –> de mond van de rechtvaardige is een bron van leven

Een rechtvaardige is in de Schrift een gelovige. In de eerste plaats is Christus de Rechtvaardige. Maar ieder die vertrouwt op het woord van God is een rechtvaardige. Wie gelooft in het woord, spreekt het ook. Immers, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Vandaar dat de mond van de rechtvaardige een bron van leven is!