eind goed, al goed

Dit spreekwoord wordt niet alleen in onze taal gebruikt, maar ook in andere talen kent men het. Wanneer iets goed afloopt, vergeet je de ellende, die er aan vooraf ging. Dit is natuurlijk een principe dat talloze toepassingen kent. Een sporter die na lang afzien over de finish komt, een moeilijke fase in ons leven die we afsluiten met een goed einde, vul zelf maar in.

al
Wanneer we het spreekwoord letterlijk nemen, staat het er nog krachtiger: eind goed al goed. Dat betekent wanneer het einde (van iets) goed is, daarmee al het voorgaande, ook goed is. We hebben door het voorgaande leren zien wat het goede is en het ook daadwerkelijk op waarde leren schatten. Een beginsel dat we ook in de bijbel nogal eens tegenkomen:

Romeinen 8
28 En wij weten, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepenen zijn.

2 Korinthe 4
17 Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een alles overtreffende aeonische zwaarte van heerlijkheid.

Jozef
Ook in de geschiedenis van Jozef werkt het kwaad mee ten goede. Jozef wordt door zijn broers verkocht en dood gewaand. In Egypte wordt hem onrecht aangedaan en komt hij in de gevangenis. Het is juist via deze weg van onrecht dat Jozef wordt verhoogd aan het hof van farao. Het is dan ook Jozef zelf die aan zijn broers verklaart:

Genesis 50
20  Jullie, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht (…)

elke tong
Deze schepping is door God zelf aan de ijdelheid en vergankelijkheid onderworpen (Rom.8:20-21). Ook het kwaad (Jes.45:7) en de goddeloze heeft God gemaakt met een doel (Spr.16:4). Het kwaad is een noodzakelijk kwaad en pas aan het eind zal blijken dat alles wat wij nu als negatief beoordelen, heeft meegewerkt aan het goede dat God met Zijn schepping voor had. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden: eind goed, al goed.

Filippenzen 2
10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen van hen die in de hemel zijn en van hen die op de aarde zijn en van hen die onder de aarde zijn, 11 en alle tong van harte zou belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader.