juichend voor Gods troon?

Wanneer iemand overleden is, lees je vaak in rouwadvertenties dat diegene “nu juicht voor Gods troon” of een variant daarop. Er is ook een bekend lied met de titel: “Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon”. Het is vreemd dat dit zo ingebakken is in het “christelijke” denken, want de bijbel zegt nadrukkelijk dat dit niet zo is:

Psalm 115
17 De doden kunnen JAHWEH niet lofprijzen, niemand van hen die in de stilte zijn neergedaald.

Jesaja 38
18 Want het dodenrijk zal U niet loven, de dood zal U niet prijzen, die afdalen in het graf zullen niet uitzien naar Uw trouw.

doden weten niets en zijn niet
De Schrift leert dat de doden niets weten (Pred.9:5) en dat de dode niet is (Job.7:21). Elke religie, inclusief de christelijke, leert dat de dood een voorzetting is van het leven, in wat voor vorm dan ook. Maar het is de leugen van de slang (Gen.3:4). De verwachting die wij hebben, is dat de levende God de doden doet herleven (Job.14:14) en levend maakt.
Dood is het tegenovergestelde van leven. Dood is dan ook geen voortzetting van het leven, niet hier en niet op een andere plek. Kort en krachtig: doden leven niet (Opb.20:5).

Paulus
Als Paulus de Thessalonicenzen schrijft, omdat hij hen wil bemoedigen wat betreft hen, die ontslapen zijn (1 Thess.4:13), zegt hij dan ook niet zoiets als: zij juichen nu voor Gods troon. Paulus verwijst naar het moment van Christus’ komst (>parouisia), waarbij de doden zullen worden opgewekt en de gelovigen die op dat moment nog leven, zullen worden veranderd en gezamenlijk de Heer tegemoet gaan in de lucht (1 Thess.4:16-17). Geen woorden over doden die nu ergens anders voortleven dus, maar vooruitwijzend naar het moment waarop de doden worden opgewekt. Veelzeggend is dan ook dat Paulus afsluit met:

1 Thessalonicenzen 4
18 Zo dan, bemoedig elkaar met deze woorden!

de dood wordt vernietigd
Het evangelie is de boodschap dat Christus als eerste is opgewekt uit de doden en overgankelijk leven heeft ontvangen (1 Kor.15:20). Dat is de garantie dat dood niet alleen overwonnen is, maar ook eens volledig buiten werking zal worden gesteld. De dood zal er niet meer zijn en dat zal gerealiseerd zijn als elke sterveling uit de dood is opgewekt en onvergankelijk leven heeft ontvangen.

2 Timotheüs 1
10 (…) onze Redder, Christus Jezus, die inderdaad de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie.