gestorven voor onze zonden

Een gelovige weet dat Christus gestorven is voor onze zonden. Maar wat betekent het eigenlijk en wie worden er bedoeld met onze? En waarom is het evangelie, dat wil zeggen: een goed bericht, dat Hij gestorven is? Wat is er goed aan de dood van Christus?

Paulus geeft een korte samenvatting van het evangelie, zoals hij dat bekend maakt, in de 1e Korinthe brief, waar hij zegt:

1 Korinthe 15
1 Ik maak aan jullie bekend broeders, het evangelie, dat ik aan jullie evangeliseer, dat jullie ook ontvingen, waarin jullie ook staan,
2 waardoor jullie ook gered worden, als jullie vasthouden aan het woord, dat ik jullie evangeliseer, tenzij jullie natuurlijk voor de schijn geloven.
3 Want ten eerste heb ik aan jullie overgeleverd, wat ik ook ontving, dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften,
4 en dat Hij werd begraven, en dat Hij is opgewekt, op de derde dag, naar de Schriften.

onze zonden
Vers 3 zegt dat Christus is gestorven voor onze zonden. Maar wie zijn die onze? Zijn dat degenen die nu al geloven, geldt dit voor enkelen, of is dit van toepassing op de gehele mensheid? Paulus gaat dit verder uitwerken in 1 Korinthe 15, maar ook elders en door andere apostelen wordt in de Schrift de reikwijdte van deze daad van Christus benadrukt. Johannes verklaart in 1 Joh.4:10 dat God Zijn Zoon gezonden heeft tot een beschutting van onze zonden. Eerder in dezelfde brief, zie hij daarover:

1 Johannes 2
2 en Hij is een beschutting voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld.

Redder van de wereld
Hij is gestorven voor de zonde van de gehele wereld en is daarom ook de Redder van de wereld! (Joh.4:42, 1 Joh.4:14). Dat Hij is gestorven, is niet het enige, Hij is ook opgewekt zegt 1 Kor.15:4. Hij is de eerste die in onvergankelijkheid opgewekt is.

2 Timotheus 1
10 (…) Christus Jezus, die de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie.

de dood teniet gedaan
Dat is het evangelie: gestorven voor elk mens, de dood wordt teniet gedaan en elk mens zal onvergankelijk leven! En dat is dan ook wat Paulus in het geweldige hoofdstuk van 1 Korinthe 15 naar voren brengt, als hij ons het evangelie bekend maakt. Christus stierf om opgewekt te worden uit de dood. Christus stierf voor onze zonden, om te kunnen worden opgewekt uit de dood, ons te bevrijden van zonde en ons het leven te geven. Gegarandeerd, voor elk mens, elke zondaar!

1 Korinthe 15
21 Want, omdat namelijk, de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding van doden door een mens.
22 Want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.