de vlinder

In de schepping vinden wij vele voorbeelden waarin de waarheid van dood en opstanding wordt uitgebeeld. Zo zijn in de winter de bomen kaal en wij vinden dat gewoon, omdat het een jaarlijkse cyclus is. Maar als je zonder kennis van deze cyclus naar zo’n boom kijkt, dan zou je denken dat die boom dood is. Toch gaat die boom weer uitlopen in het voorjaar, er komt weer nieuw leven in, een beeld van opstanding uit de dood.
Zo ook de dierenwereld. In het voorjaar worden er weer lammetjes geboren, de vogels leggen eieren en krijgen jongen, enz. In al deze dingen vinden we geïllustreerd dat het leven de dood overwint.

metamorfose
Eén van de de mooiste illustraties van dood en opstanding is misschien wel de vlinder. Die vlinder is niet altijd een vlinder geweest, maar begint zijn leven als rups en ondergaat een metamorfose. Een metamorfose is een complete gedaanteverwisseling.

Een rups is een diertje dat vrijwel niets kan. Hij kan zich enigszins voortbewegen en zich volvreten, meer niet. Het zit met heel zijn wezen vast aan deze aarde.
Maar de rups gaat zich op een gegeven moment verpoppen en gaat zich inwikkelen als een mummie. Hij maakt een cocon en verblijft een tijd in die cocon. De rups komt die cocon niet meer uit, hij sterft daar als het ware. Uit die cocon komt na verloop van tijd een totaal ander wezen, een vlinder. De rups heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Hij is geen wezen meer dat aan de aarde gebonden is, maar kan gaan en staan waar hij wil: in de hemel en op aarde.

opstanding
Zoals wij onze doden begraven, zo wordt de rups ‘”begraven” in de cocon. Maar dat is niet het einde. Uit die cocon komt een totaal ander wezen: een vlinder met vleugels, die zo de hemel invliegt en vrij is om te gaan en staan waar het wil. 
Zo zal ook de opstanding van doden zijn. De doden zullen worden levend gemaakt met een totaal nieuw lichaam, vrij van ziekten en gebreken. Elk mens zal dat leven eens ontvangen. Dat is onze hoop, dat is de verwachting die wij hebben. Wat een dag zal dat zijn!

1 Korinthe 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.